0312 397 24 27

VİZYONUMUZ

Temel ahlaki ilkeleri karakter haline getirmiş, ahlak ve kişiliğine güven duyulan, çağın şartlarını kavramış, mücadeleci, öz güven sahibi, ufku açık nitelikli bireylerden oluşan bir spor camiası

Toplumda birleştirici ve yapıcı roller üstlenen spor kulübü olmada öncülük yapabilecek bir oluşum.

Sevginin ve saygının değerini ve gücünü, yaşanan hayatta görünür kılmaya çalışan nitelikli bir spor anlayışı

Yerel ve evrensel ölçekte insanlığa yakışır bir sporculuk anlayışına destek sağlayan ve yeni inisiyatifler geliştirilmesinde roller üstlenebilecek bir sosyal organizasyon.

MİSYONUMUZ

Medeniyet perspektifinden hareketle köklerimizden aldığımız değerleri, günümüz şartlarında geçerliliği olan nitelikli sporcu ve nitelikli spor kulübü inşasına yönelmek.

Üyelerini ve sporcularını eğiterek aidiyet, dayanışma ve yardımlaşma ruhu oluşturup başarılı olmaları için hayata hazırlamak.

Yapılan müsabakaları dostluk ve kardeşlik havasında hırs ve tehlikeden uzak tutarak azim ve çalışma ile ulaşılan başarı hedefine çevirmek.